3E – Edukacja o efektywności energetycznej

W czerwcu 2024 r. rozpoczęliśmy realizację projektu we współpracy z Fundacją Veolia. Celem projektu jest zwiększanie wiedzy w zakresie efektywności energetycznej budynków publicznych. Pilotażowy etap projektu potrwa do stycznia 2025 r. Będziemy go realizowali w parnerstwie z miastami Łódź i Poznań. Czytaj dalej

Dobre praktyki zielonych liderów samorządowych i pozarządowych

16 i 17 maja 2024 r. w Krakowie zorganizowałyśmy ogólnopolską, dwudniową konferencję w całości poświęconą przykładom działań, jakie już są i mogą być podejmowane lokalnie na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, zwłaszcza w obszarze zarządzania zielenią i wodami opadowymi.
Czytaj dalej

Kierownica roweru z zawieszoną skrzynką wypełnioną żonkilami.

Zielony Lider – wspieramy w działaniu na rzecz środowiska i klimatu

„Zielony Lider” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Sendzimira, który wspiera lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także skutecznym pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na ich realizację. W latach 2021-2023, w programie udział wzięło ponad 150 osób z 52 gmin z całej Polski. Zakończyliśmy już rekrutację do edycji 2024.

Czytaj dalej

Panorama Dzielnicy Wawer z budynkiem Urzędu Dzielnicy po lewej stronie.

Szkoła przyjazna klimatowi

Projekt realizowaliśmy od stycznia 2022 do kwietnia 2024. Jego celem było pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej na temat roli błękitno-zielonej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu. Czytaj dalej

Pytamy o zielone

Zachęcamy do udziału w akcji obywatelskiej „Pytamy o zielone”. Celem akcji jest zadawanie pytań i działanie na rzecz środowiska tak, by stało się ono priorytetem w programach kandydatów i kandydatek przed wyborami samorządowymi 2024 r. Czytaj dalej

roślinki wyrastające z monet

Fundusze dla klimatu – sieć doradców NGO

Zapraszamy do zgłoszeń do ogólnopolskiej sieci doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Nabór uzupełniający trwa do 31.03.2024 r.

Czytaj dalej